Egenskaper & Fordeler

AnoxKaldnes™ Pure MBBR

Egenskaper & Fordeler

  • Kompakt utførelse, krever svært lite areal
  • Vedlikeholdsfritt
  • Fleksibel - forskjellige reaktor design i tillegg til eksisterende tanker kan benyttes
  • Effektiv
  • Robust og stabil selv ved store belastningsvariasjoner
  • Motstandsdyktig mot forstyrrelser
  • Framtidig ekspansjon mulig ved å øke mengde biomedie/overflate i reaktor
  • Nyttig for mange bruksmetoder; parallell og serie for økt kapasitet og fleksibel operasjon. Se spesielt referanseanlegg for hyttetun.
  • Ingen slamretur
  • Lav belastning på separasjons-steget