Bruksområder

Bruksområder

Kaldnes™ er utmerket til en mengde forskjellige bruksområder innen kommunal avløpsrensing

  • BOF-reduksjon
  • Nitrifikasjon
  • For-denitrifikasjon
  • Etter-denitrifikasjon
  • Nitrogen-fjerning