Bærere

Bærere

Kjernen i teknologien er biofilm-bærerne. De er disgnet for å gi et stort beskyttet overflateareal for biofilmen og optimale betingelser for bakteriene.

Flere ulike bærere har blitt utviklet med ulik form, størrelse og overflateareal. Dette gir oss en fleksibilitet til å benytte den mest passende bæreren avhengig av avløpsvannets karakteristikk, forbehandling, utslippskrav og tilgjengelige volumer. Per i dag har vi fem forskjellige bærere: K1, K3, BiofilmChip™ M, BiofilmChip™ P og F3.