AnoxKaldnes™ Pure MBBR

AnoxKaldnes™ Pure MBBR

Det første AnoxKaldnes™ Pure MBBR-anlegget for behandling av kommunalt avløpsvann ble startet opp i Norge på slutten av 80-tallet. I dag, med mer enn 500 installasjoner, er Kaldnes™ prosessen en av de best dokumenterte biologiske løsninger for rensing av kommunalt avløpsvann. Basert på fleksibel og anvendelig AnoxKaldnes™ MBBR teknologi, kan Kaldnes™ prosessen bli designet for varierte kommunale utfordringer og rensekrav.

Kompakt

  • Lite arealbruk
  • Lav investeringskostnad

Robust og vedlikeholdsfri

  • Stabil under varierende belastning
  • Tolerant mot forstyrrelser
  • Gjenopptar aktivitet raskt etter store forstyrrelser
  • Ingen gjentetting i reaktorer
  • Ingen risiko for slamoppbygging

Fleksibilitet

  • Kan brukes med nesten alle tank-geometrier
  • Kan bruke eksisterende tanker for bioreaktorer
  • Lett å utvide for framtidige belastninger