Technické Detaily

Technické podrobnosti

Základní myšlenou procesu s bio vrstvou Kaldnes™ je zajistit průběžný provoz reaktoru s bio vrstvou, který se nebude ucpávat a který nebude vyžadovat proplachy, bude mít nízkou tlakovou ztrátu a vysokou specifickou plochu bio vrstvy.

Tohoto je dosaženo pomocí růstu bio vrstvy na malých nosičích, které se pohybují spolu s vodou v reaktoru. Tento pohyb je způsobován provzdušňováním v reaktoru pro aerobní systémy a míchadly v anoxických systémech.

Tento nosič je zhotoven z polyetylénu s hustotou podobnou vodě a má tvar malých válců nebo disků o průměru 9-65 mm v závislosti na použití. Poměr plnění nosičů v reaktoru je v rozmezí 10 a 67 %, a to také v závislosti na použití.

Kaldnes™ proces odbourávání BSK

Kaldnes™ proces odbourávání BSK a nitrifikace

Kaldnes™ proces předsazené denitrifikace

Kaldnes™ proces následné denitrifikace