Reference

AnoxKaldnes™ Pure MBBR

Reference

Více než 200 referencí v oblasti čištění komunálních odpadních vod.