AnoxKaldnes™ Pure MBBR

AnoxKaldnes™ Pure MBBR

První proces Kaldnes™ využívající bio vrstvu pro čištění komunálních odpadních vod film byl uveden do provozu v Norsku na začátku 90. let minulého století. Proces Kaldnes™ byl dosud nainstalován ve více než 200 městských zařízeních a je jedním z nejlépe zdokumentovaných biologických řešení pro komunální odpadní vody. Na základě velice flexibilní a univerzální technologie MBBR AnoxKaldnes™lze proces s biologickou vrstvou Kaldnes™ navrhnout pro různé městské aplikace a úrovně čištění.

Kompaktní

  • Malý půdorys
  • Nízké investiční náklady

Robustnost a provozní spolehlivost

  • Stabilní i při velkých odchylkách zátěže
  • Tolerantní k narušení
  • Po významném narušení se velice rychle zotaví
  • Žádné ucpávání reaktorů
  • Žádné riziko bytnění kalu

Flexibilita

  • Lze využít téměř jakýkoliv tvar reaktorů
  • Možnost využití stávajících nádrží jako bioreaktory
  • Snadná rozšiřitelnost v budoucnosti