Krügers referenser

Beprövad teknik med flera referenser

Referenser understryker teknikens värde

Som en del av vår transparens anser vi att dokumenterade referenser är ett måste för seriöst utförande av termisk marksanering. Eftersom det inte finns några befintliga industristandarder för sådana referenser har vi tagit fram egna. All saneringsdata lagras i VSurvey-databasen och finns därmed alltid lättillgänglig som understöd till de skriftliga referenserna.

Vi kan visa upp referenser för en rad olika situationer och föroreningar, från inomhus/utomhusinstallationer, TCH och TCH/SEE-kombinationer till kemiska föreningar med hög kokpunkt som trikloretylen och dioxin.

Vårt samarbete med TerraTherm Inc. ger oss dessutom omfattande referenser för olika situationer och tillämpningsmetoder.

Termisk sanering nära bostadsområden och kyrkogårdar

I ett bostadsområde i Reerslev i Danmark upptäcktes stora markförgiftningar innehållande perkloretylen (PCE).

Reerslev, Danmark

För att säkerställa effektiv sanering och avlägsnande av DNAPL placerades 147 värmeelement från marknivå till ett djup på 10-12 m, motsvarande minst 2 meter djupare än den kontaminerade marken i hela saneringsområdet.  

Ladda ned all information om vårt termiska marksaneringsprojekt i Reerslev här

Sanering under industriellt tvätteri

Under ett industriellt tvätteri i drift upptäcktes omfattande föroreningar av fri fas-PCE och andra klorerade lösningsmedel.

Taastrup, Danmark

Anläggningen kunde under vårt saneringsarbete fortsätta sin verksamhet utan störningar och vi lyckades upprätthålla pneumatisk och hydraulisk kontroll. Måltemperaturer över hela saneringsområdet uppnåddes.

Ladda ned all information om vårt termiska marksaneringsprojekt i Taastrup här

Termisk marksanering av PCE vid en kemtvättsanläggning i drift

Kontamineringen upptäcktes under en kemtvättsanläggning som var tvungen att hållas i drift under hela saneringsprocessen.

Odense, Danmark

För att få bukt med det här problemet kombinerade vi två olika termiska saneringstekniker vilket resulterade i total källzonsanering av alla lerlager.

Ladda ned all information om vårt termiska marksaneringsprojekt i Odense här

Sanering i mindre bostadsområde

Delar av hetfläcken låg under en liten damm och väldigt nära både bostäder och en tillverkare av transformatorer.

Skuldelev, Danmark

Baserat på resultatet av ett initialt ISTD-test i hetfläcksområdet fattades ett beslut angående grundvattenkontroll. För att säkerställa att vatten inte skulle läcka in drevs stålsponter 8 meter under ytan längs med hela saneringsområdet.

Ladda ned all information om vårt termiska marksaneringsprojekt i Skuldelev här

Under byggnad med strikta saneringskriterier

Denna TCE-kontaminerade anläggning i utkanterna av Köpenhamn ställde oss inför flera utmaningar.

Pilehøjvænget, Danmark

För att minimera risker hos kunden och utföra en säker och förutsägbar sanering valde vi metoden termisk konduktiv uppvärmning. Denna teknik är väldigt flexibel och värmebrunnar behöver inte installeras i ett exakt mönster, vilket gör det möjligt att hantera potentiella utvidgningar av saneringsområdet i olika storlekar. 

Ladda ned all information om projektet här

Djupavskild (depth-discrete) sanering av lermorän

På en anläggning som på 1970-talet huserade en laststation för kemikalier upptäcktes kraftig kontaminering av PCE, TCE och 1,1,1 TCE i ett lermoränskikt.

Vadsbyvej, Hedehusene, Danmark

A total of 24 heater elements were installed in the depth interval between 3.5 and 13 mbgs. A PE liner was installed at ground surface to minimise infiltration of rainwater.

Ladda ned all information om projektet här