Om Krüger

Ett starkt team du kan lita på!

Mångårig beprövad expertis

Krüger Marksanering är ledande i Europa inom termisk in-situ-sanering av förorenade anläggningar. Vi planerar och utför termisk marksanering i nära samarbete med våra klienter och deras konsulter.

Under de senaste 11 åren har vi genomfört termiska projekt i Danmark, Sverige, Holland, Schweiz och Vietnam. Oavsett projekt levererar vi alltid imponerande resultat, klart inom saneringskriteriernas ramar liksom inom beräknade tidsramar.

Vår termiska marksanering genomförs under licens av TerraTherm Inc, som har över 20 års erfarenhet. Detta samarbete har utvecklats i över ett decennium och vi tar oss an projekt med samma inställning vad gäller kvalitet och utförande.

Krüger A/S är ett danskt bolag som grundades 1903 och specialiserar sig på miljöteknik. Sedan tidigt 90-tal har vi arbetat med analys av kontaminerad mark och in-situ-sanering. 

Krüger är ett helägt dotterbolag till Veolia, som utför vatten-, energi- och avfallsrelaterade projekt över hela världen. Som en del av Veolia Water Technologies får vi tillgång till ett brett spektrum av unika saneringstekniker (inkl. vatten- och gasbehandling). Vi har dessutom ett nära samarbete med våra systerbolag världen över, respekterar olika kulturer, säkerställer att rätt ledningsteam anlitas och har goda insikter i lokala kundbehov. 

Vi tillhandahåller lösningar i Europa, Sydamerika, Asien och Oceanien.