Dokumentation

VSurvey – Molnbaserad transparens

Eftersom den termiska marksaneringsprocessen går relativt snabbt är det viktigt att övervaka genomförandet och jämföra med projekteringsvärden och beräkningar. Detta innefattar insamlande av stora mängder data från onlinesensorer, fält- och laboratorieberäkningar, etc. För att kunna hantera all data och få en utmärkt överblick har vi utvecklat mjukvarulösningen VSurvey. 

VSurvey samlar in all data, oavsett var den kommer ifrån, i en molnbaserad databas. Detta gör det möjligt för användaren att visa all information jämte varandra och därmed utläsa trender och samband.

Allt som behövs för att våra kunder och konsulter ska kunna använda detta kraftfulla verktyg är en internetanslutning. Vi kallar det transparent sanering.