Krüger-Nyheter

Tankar om termisk marksanering

Nyheter om termisk marksanering runt om i världen

Sanering av granitberggrund i närheten av Stockholm: vad som urskiljer projektet och vilka utmaningar det ställs inför

Temperaturen stiger under snön på ön Kvarnholmen Kvarnholmen ligger endast 10 minuter från Stockholm med vacker utsikt över Djurgården och kommer med stor sannolikhet att bli ett av stadens mest attraktiva områden att bo i. Just nu pågår omfattande byggprojekt på ön för att skapa fler bostäder. Delar av ön är kontaminerad med PCE, vilket betyder att sanering är nödvändig innan byggprojekteten kan verkställas. Termisk konduktiv uppvärmning har valts som enda möjliga saneringsteknik då området består av granit med väldigt låg porositet. Saneringsområdets djup är ungefär 30 meter (98.43 ft.). Det sträcker sig 10 meter under grundvattennivån, vilket motsvarar havsnivå.

Installation och test av det termiska saneringssystemet har utförts framgångsrikt och uppvärmning av granitberggrunden påbörjades den 4:e januari 2017. TCH ger alltid enastående resultat och även om tekniken ofta anses aggressiv är uppvärmningen lättkontrollerad. Medeltemperaturen efter 20 dagars uppvärmning är 25 °C. Vi beräknar att processen blir klar i slutet av maj.

Vilka är utmaningarna? Det är stor skillnad på att hetta upp uppsprucket berg och porös materia som jord. TCH valdes på grund av sin förmåga att hetta upp granit genom termisk konduktivitet och sedermera även de kontaminerade skikten. Det skulle inte gå att använda uppvärmningstekniker som förlitar sig på hydraulisk eller elektrisk konduktivitet då berggrundens elektriska resistans är för hög. Eftersom vatten- och ångtransport i princip är begränsade till sprickor i berget skiljer sig även extraktionsprocessen nämnvärt från porös materia.

Vad är unikt? Kvarnholmen är ett speciellt arbetsområde på många sätt. Vägen från den nybyggda bron går rakt genom saneringsområdet. Detta innebär att bilar såväl som fotgängare och cyklister rör sig genom den termiska saneringsanläggningen. Värmeelement är installerade längs vägen, mellan vägen och cykelbanan/trottoaren samt på andra sidan trottoaren.

Läs mer om projektet på vår klients webbsida.

TCH – den mest mångsidiga termiska marksaneringsmetoden

I vårt hemland Danmark håller vi just nu på att installera en TCH-anläggning i Köpenhamn. Platsens geologi domineras av lera, slam och sand. Föroreningen i fråga är huvudsakligen TCE och saneringsmålet är 0.1 mg/kg DM. Större delen av det kontaminerade området ligger under en äldre tvåvåningsbyggnad som huserar olika företag som ett boktryckeri och ett medicinskt laboratorium. Dessa måste hållas i drift under saneringsprocessen med så få störningar som möjligt.

Vi beslutade oss för att använda termisk konduktiv uppvärmning tack vare dess mångsidighet och flexibilitet. Saneringsområdet med sina olika djup kräver ett flexibelt system som TCH, där alla värmebrunnar kan ha olika längd om detta är nödvändigt. Uppvärmning och avdunstning av föroreningen under en byggnad som människor arbetar i kräver en robust och säker extraktionsmetod. Med hjälp av TCH drar sig föroreningen och ångan mot de mer permeabla områdena längs värmebrunnarna. Genom att installera samlokaliserade extraktionsskärmar på alla värmebrunnar säkerställs en kraftfull extraktion. Denna metod har använts och visat sig effektiv på flera saneringsområden.

Det är just nu full fart på arbetsplatsen och saneringen har kommit en bra bit på vägen. Vi räknar med att vara klara med installering av brunnarna i början av nästa år. Den termiska saneringen beräknas ta fyra månader. Håll utkik här efter vidare uppdateringar. 

Termisk marksanering i kampen mot "svarta fläckar"

1 december 2016 av: Maiken Faurbye, Krüger A/S

"Hantering av agrokemikalier: Eliminering av svarta fläckar och skapande av vita fläckar" var temat under konferensen om obsoleta bekämpningsmedel som ägde rum i EU-parlamentet i Bryssel den 29 september. Krüger A/S fick en officiell inbjudan att deltaga av ledamöterna Jordi Sebastià, Margrete Auken och Benedek Jàvor.

Vår avdelningschef Maiken Faurbye höll en presentation om inneslutningsproblem på en lagringsplats av obsoleta bekämpningsmedel vid den danska kusten, där termisk konduktiv uppvärmning (TCH) nämndes som en möjlig lösning till kontamineringsproblemen vid Høfte 42. Dessutom presenterades IPTD (In-Pile Thermal Desorption)-saneringsprojektet vid Da Nangs flygplats i Vietnam som ett exempel på ett alternativt tillvägagångssätt till transport och behandling och undanröjande av mycket giftig kontaminerad jord utanför saneringsplatsen. USAID hade inför konferensen gett sitt godkännande till användandet av information från Da Nang-fallet, som är konfidentiell.

Konferensen organiserades för att ta itu med de utmaningar (och dela med sig av lösningar) som EU och dess grannar i öst ställs inför i implementeringen av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Bland deltagarna fanns internationella doneringsorganisationer, forskare och experter, icke-statliga organisationer, beslutsfattare på regional och nationell nivå i EECCA och EU, ledamöter i Europaparlamentet samt representanter för alla organisationer involverade i elimineringen av obsoleta kemikalier.

Konferensen organiserades tillsammans med International HCH and Pesticides Association (IHPA).

http://www.greens-efa.eu/management-of-agro-chemicals-15824.html

Contamination EXPO Series 2016 i London

1 december 2016 av: Maiken Faurbye, Krüger A/S

Krüger var stolt deltagare i Contamination EXPO Series 2016 i London i oktober, Storbritanniens största evenemang för experter inom markkontaminering för att hitta innovativa lösningar och tekniker.

Krügers bås var välbesökt av potentiella klienter och regulatorer intresserade av in-situ termisk sanering. Vår Product Manager Niels Ploug tillhörde talarna och berättade om in-situ termiska projekt i Europa. Han gladdes över den fina responsen han fick från deltagarna.

Presentationen gick igenom nyckelmekanismerna i termisk marksanering och underströk viktiga parametrar för att uppnå strikta saneringskriterier. Konceptuell anläggningsmodell, planeringsavvägningar, värmeöverföringsmodellering och känslighetsanalys är alla viktiga aspekter inom termisk marksanering. Flera fallstudier presenterades för att belysa variationen av Krügers saneringsmiljöer (från sand till granit) och kontaminanter (från klorerade lösningsmedel till dioxin).

http://www.landremediationexpo.com/

Styrka genom internationellt samarbete

30 april 2016 av: Niels Ploug, Krüger A/S

Since 2006, Krüger has collaborated with TerraTherm, Inc. using their patented Thermal Conduction Heating (TCH) technology. We offer thermal soil remediation in our home country, Denmark, but also around Europe, Asia, and South America, to name a few.

Performing projects in different countries is challenging since culture, regulation, customs, etc. can vary greatly from country to country. Also, the physical challenges can be very different due to diverse contaminants, infrastructure, and cleanup targets. "Of course every site has its challenges but so far we have reached the clients goals at every single site and not once did we have to stop without succeeding," says Product Manager from Krüger A/S, Niels Ploug.

We are able to perform thermal soil remediation around the world because we are an integrated part of the global environmental company, Veolia. This is a strong benefit for us because no matter where we go in the world, we have a sister business unit there. We do not have to establish new business models with foreign companies, making it easier to manage cultural differences, customs, authorities, regulations, etc.

We have recently finished a complex site in in Switzerland with higher boiling contaminants like 1,2-Dichloro benzene and 4-Chloro-2-Methylaniline. The contaminants were found in both a low permeable zone and high permeable water bearing zone. The solution for this site was a combination of TCH and steam injection. The results of the remediation were impressive and the above mentioned contaminants were treated to an average of 0.28 and 0.37 mg/kg respectively.