Thelys™

Hygiejnisering og termisk hydrolyse af slam

Thelys™ - Hydrolyse af slam ved høj temperatur og højt tryk

Slammet opvarmes til ca. 150oC ved hjælp af varmevekslere og indblæsning af damp. Den høje temperatur omdanner det organiske stof og sikrer en forøget omsætning i den efterfølgende rådnetank.

Thelys™ forbedrer samtidig slammets afvandingsegenskaber.

Fordele

  • Reduktion af slammængden med 50-60%
  • Maksimal produktion af biogas
  • Hygiejniseret spildevandsslam, der kan udspredes på landbrugsjord uden hygiejniske restriktioner

Applikation

Til behandling af biologisk slam på kommunale og industrielle renseanlæg