Vlastnosti a Výhody

Hlavní přínosy systému Solia™
 • Optimalizace sušeného povrchu, uspořádání kalu v řádcích.
  3 až 5násobné snížení konečného množství kalu.
 • Skladování kalu před dalším využitím v zemědělství.

   
 • Flexibilita provozu:

  - vysoká účinnost na všechny typy kalů,
  - regulovatelný stupeň konečného vysušení: obsah sušiny 45 až 90 %,
  - dimenzování dle místních klimatických podmínek.
 • Řešení „bez obtěžování":

  - kontrola zápachu,
  - bezpečné přirozené sušení po celý rok,
  - hygienizace a stabilizace kalu.

 • Sledovatelnost koncového produktu.
 • Nižší provozní náklady.
 • Soulad s budoucí evropskou normu.

Solia™ je flexibilní řešení, které lze upravit dle místních požadavků:

 • více možností pro automatizované řízení provozu skleníku,
 • široký sortiment automatických obracečů Soliamix™,
 • obsah sušiny koncového produktu.