Aplikace

Použití

Sušení kalu ve sklenících: provozně efektivní a ekologické řešení

  • Zlepšuje vzhled kalu, usnadňuje manipulaci a skladování.
  • Snižuje objem kalu, a tím také náklady na dopravu a zpracování.
  • Otevírá možnost likvidace více způsoby, např. použití v zemědělství nebo získávání energie, a tím plně adaptuje princip trvale udržitelného rozvoje.