Solia™ Mix

Skleníkové solární sušení kalu

Veolia Water Technologies zvýšila účinnost skleníkového solárního sušení kalu propojením dvou dobře známých procesů : sušení vzduchem a aerobní fermentaci.

Princip procesu

  • Na základě vlivu slunečního záření a funkce automatizovaného otáčeče brázd (Soliamix™) se voda odpařuje z kalu pro účely následného odstranění ze skleníku pomocí silného odtahu vzduchu.
  • Stupeň fermentace je zlepšován pravidelným otáčením brázd kalu;energie uvolňovaná oxidací organických látek v kalu urychluje proces odpařování.

Jedinečná systém otáčení brázd:

Po vyložení do skleníku je odvodněný kal nakupen ve formě brázd pomocí automatického systému Soliamix™. K výměně povrchu a pro účely provzdušňování se brázdy v pravidelných intervalech otáčejí.

Rozsah obracečů brázd Soliamix™ je dostupný ve 3 velikostech a jejich provoz může být automatizován.

Chytré skladování:

Trojúhelníkový tvar brázd nabízí větší povrchové plochy nežlože na sušení kalu,m a to v rámci stejného prostoru skleníku, což vede k rychlejšímu procesu sušení. 
Navíc lze skladovat větší objemy kalu.

Perfektně hygienizovaný konečný produkt:

Exotermické reakce vznikající během procesu fermentace vedou l vysokému zvýšení teploty (50 až 60°C) a podporují tedy hygienizaci kalusoučasně s jeho sušením.

Kvalita sušeného kalu je plně v souladu s požadavky budou směrnice EU o použití splaškového kalu pro aplikaci na zemědělských půdách.