Aplikace

Trhy a využití

Deionizéry Rapide™ Strata and Rapide™ Strata + spňují jak běžné průmyslové požadavky, tak i specifické nároky na zásobování ultračistou vodu v následujících tržních segmentech:

Zdravotnictví

Ultračistá voda pro zdravotnické potřeby

Ultračistá voda pro zdravotnické potřeby

Voda je co do objemu zdaleka nejpoužívanější prvotní surovinou ve výrobě léčiv, kosmetiky a toaletních potřeb. Ultračistá voda vyprodukovaná pomocí Rapide™ Strata může být použita pro:

 • Ředění produktů
 • Výrobu kontaktních čoček
 • Toaletní potřeby
 • Kosmetiku
 • Léčiva

Povrchové úpravy

Purified water for surface treatment applications.

Rapide™ Strata produkuje ultračistou vodu, která může být použita pro:

 • Ředění chemikálií použitých na povrchové úpravy. Tako voda nesmí obsahovat rozpuštěné minerály, plyny nebo organické látky, které by mohly způsobit nežádoucí reakce zhoršující efektivitu i efektivnost procesu, a tím i spotřebu a provozní náklady.
 • Oplachy - voda nesmí obsahovat nečistoty, které by mohly způsobit tvorbu nevzhledných skvrn a usazenin 
 • Zabránění problémům s adhezí nátěrů. Při povrchových úpravách v automobilovém, ale i v jiném průmyslovém odvětví, může přítomnost silikonu zhoršit schopnost adheze barvy na upravovaném povrchu.*

*Volba výroby Rapide™ Strata systému bez použití silikonu

Napájení kotlů

Ultračistá voda produkovaná systémem Rapide™ Strata je vhodná pro napájení kotlů (včetně středně- a vysokotlakých kotlů). Pomáhá zmírnit nebo zcela zabránit různým problémům, jako například:

 • Tvorbě usazenin, které zhoršují tepelný přenos, čož zvyšuje finanční náklady na palivo a také je nutné častější odluhování kotlů 
 • Korozi potrubí, spojů atd., která zvyšuje náklady na údržbu a riziko poruch
 • Znečistění páry křemičitany - pokud by znečištěná pára byla použita pro pohánění turbín, mohly by se na lopatkách tvořit křemičitanové usazeniny, které snižují účinnost, zvyšují provozní náklady a mohou potenciálně způsobit velmi závažné poruchy