QUATTRO™

QUATTRO™

QUATTRO™ är en komplett anläggning för rening av vatten designad för kraven som ställs inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Ni kan med Quattro producera upp till 3 m3 USP/EP vatten per timma.

Fördelar med Quattro:

 • Full processövervakning
 • PLC styrning
 • Mikroprocessor styring
 • Modulbasead konstruktion och produktion
 • Korta leveranstider
 • Uppfyller de senaste US och EP kraven

Quattro består av följande delsystem:

 • Avhärdare för att reducera kalcium och magnesium
 • Partikelfilter på 5 µm
 • RO anläggning (Omvänd Osmos) som reducerar mellan 98-99 % av det inkommande vattnets salter och föroreningar. Verkar dessutom med att reducera bakterier och pyrogener med ca 99 %
 • Kontinuerlig elektronisk dejonisering (EDI) (tillval)

Ni har dessutom möjligheten att göra följande tillval:

 • Kemikaliedosering for pH justering
 • CarboSoft till förbehandlingen
 • UV desinfektion
 • Membranfiltrering av avgaser/CO2
 • Övervakning TOC
 • Övervakning av hårdheten
 • Övervakning av klorhalten

Quattro kan övervaka följande:

 • TOC (Total Organic Carbon) (tillval)
 • Konduktiviteten
 • Hårdhetsgraden (tillval)
 • Klorhalten (tillval
QUATTRO EDI

Konduktivitet

<0,7µS/cm
TOC <500 ppb