QUATTRO™

QUATTRO™ - Čistá voda jednoduše

Quattro™ systém zásobuje vysoce čistou vodou pro širokou paletu aplikací.

Průtok je od 500 do 3 000 l/hod.

Fully-integrated water purification package

QUATTRO™ je vhodné a efektivní řešení pro zásobování čistou vodou (vodivost je menší než 0.7µS/cm) do 3 000 l/h. Je kombinací 4 čistících procesů v jednom kompaktním řešení:

  • měkčení
  • filtrace
  • reverzní osmóza (RO)
  • kontinuální elektro deionizace (CEDI) 

1- Mekčení

Ve válci určeném pro měkčení je voda předpupravena snížením tvrdosti způsobované ionty vápníku a hořčíku.

2-Filtrace

Proces filtrace zaručuje předčištění vody před samotnou reverzní osmózou a tím zajišťuje prodloužení její životnosti.

3- Reverzní osmóza

Předčištěná voda vstupuje do membrán RO, která nejenže odstraňuje mikrobiální nečistoty, ale také zároveň odstraňuje až 97% rozpuštěných inorganických látek a přes 99% celkových rozpuštěných organických látek a koloidních částic.

4- Kontinuální elektro deionizace (CEDI)/servisní deionizace (SDI)

Poslední krok vedoucí k vyčištění vody je zajištěn CEDI nebo SDI procesem. CEDI je elektricky řízená, technologie iontové výměny je založena na iontově selektivních membránách, které jsou provozovány kontinuálně bez chemické regenerace.
SDI je použití mixed bed iontové výměny válců, které jsou vyměňovány a regenerovány externě.

QUATTRO™ systémy jsou plně předpřipravené a předtestované před samotným dodáním, což zajišťuje jednoduchost instalace.