Zalety i właściwości

Zalety i właściwości

Pyrofluid™ process

 • Całkowita mineralizacja osadu,
 • Ok.90% redukcja objętości początkowego osadu odwodnionego - możliwość wykorzystania powstających popiołów (konstrukcja dróg, wykorzystanie w budownictwie),
 • Uzyskanie popiołu całkowicie wolnego od patogenów,
 • Odzysk energii:
  - wykorzystanie energii ze spalania w procesie suszenia (w celu zmniejszenia zapotrzebowania na dodatkowe paliwo),
  - produkcja ciepła,
  - produkcja energii elektrycznej (turbina),
 • Brak odorów,
 • Niskie koszty utrzymania,
 • Długoterminowa niezawodność: doskonała wytrzymałośc na wysokie temeratury, uszkodzenia i korozję (brak ruchomych części w gorących strefach),
 • Prosta eksploatacja (proces zautomatyzowany),
 • Ciągła eksploatacja - 24/7.