Pyrofluid™

Spalanie osadów na złożu fluidalnym, odzysk energii

PyrofluidTM jest bezpiecznym procesem spalania odwodnionego osadu z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych.

Otrzymany po spaleniu w procesie PyrofluidTM popiół w zależności od charakterystyki może być wykorzystany do:

  • konstrukcji dróg,
  • produkcji cementu,
  • rekultywacji terenów.


Typ uzyskanych w procesie spalin jest uzależeniony od przepustowości instalacji spalania. Spaliny poddawane są oczyszczaniu metodą mokrą lub suchą, w wyniku których są odpylane oraz poddawane usuwaniu związków kwaśnych . 

Proces PyrofluidTM spełnia najbardziej rygorystyczne warunki norm Europejskich wymaganych dla procesów spalania osadów.