Pyrofluid™

Slamforbrænding med Pyrofluid™

Pyrofluid™ behandler alle faste restprodukter (slam, ristestof, sand og fedt) i en fluid bed ovn


Fluid bed ovnen indeholder et glødende sandlag, hvor der blæses luft igennem. Kombinationen af luft, sand og slam sikrer en effektiv forbrænding, der nedbryder alle organiske stoffer - også de stoffer, der kan give anledning til lugtgener.


  • Anvender egenproduceret biogas som støtteenergi og varme genvundet fra processen kan anvendes til f.eks. opvarmning af rådnetanke
  • Et effektivt røgrensningsanlæg sikrer at alle emissionskrav overholdes
  • Fuldautomatisk kontrolsystem

Fordele

  • Asken udgør mindre end 5% af den afvandede slammængde
  • Energieffektivt og miljøvenligt slambehandlingsanlæg
  • Alle renseanlæggets affaldsprodukter behandles i én og samme proces
  • Transport af restprodukter fra anlægget er reduceret til et minimum
  • Overholder kravene i EU's direktiv 2000/76/EF

Applikation

  • Til mellemstore og større renseanlæg eller en sammenslutning af flere mindre renseanlæg
  • Til behandling af restprodukter fra renseanlæg i tæt befolkede områder