ORION™

ORION™

ORION™ är speciellt framtagen till läkemedelsindustrin och är ett av våra vattenbehandlingsanläggningar som håller de högsta kraven. Med Orion kan ni producera upp till 10 m3 USP/EP vatten per timma.

Orion är fullutrustad. Exempelvis är hela systemet sanerbar med hetvatten upp till 85 °C.


Orion S - hetvatten sanerar hela systemet förutom avhärdaren.
Orion TTS - sanerar hela sysmet inklusive avhärdaren.

Fördelar med Orion:

 • Konstruerad, producerad och validerad i enlighet med GaMP
 • Följer de senaste bestämmelserna enligt ISPE, USP och EP
 • Hela systemet är sanerbart med hetvatten upp till 85 °C
 • Korta leveranstider tackvare att Orion är modulbaserad
 • Levereras med komplett prevalideringsdokumentation

Orion består av följande delsystem:

 1. Avhärdare för att reducera kalcium och magnesium
 2. Partikelfilter på 5 µm
 3. Multifunktionstank som integrerar CIP rengöring. Förhindrar även kontaminering och att fungerar som bufferttank
 4. RO anläggning (Omvänd Osmos) som reducerar mellan 98-99 % av det inkommande vattnets salter och föroreningar. Verkar dessutom med att reducera bakterier och pyrogener med ca 99 %
 5. Kontinuerlig elektronisk dejonisering

Orion övervakar följande:

 • TOC (Total Organic Carbon)
 • Konduktiviteten
 • Hårdhetsgraden
 • Klorhalten
 • All data loggas i PC:n

Ni har dessutom möjligheten att göra följande tillval:

 • CarboSoft till förbehandlingen
 • UV desinfektion
 • Membranfiltrering av avgaser/CO2
 • Ultrafiltrering
 • Bufferttank
Orion Orion med ultrafiltrering

Konduktivitet

<0,2µS/cm <0,2µS/cm

TOC

<250 ppb <250 ppb

Bakteriehalt

<10 cfu/ml <10 cfu/100 ml

Endotoxiner

  <0,125 EU/ml