ORION™

ORION™/ORION™ TTS

Vandbehandlingsanlæg specielt udviklet til den farmaceutiske industri. Anlæggene er opbygget, så de kan imødekomme de strengeste krav.

 • Designet, produceret og valideret i henhold til GAMP
 • Fuld overensstemmelse med de nyeste ISPE, USP og Ph.Eur specifikationer
 • Hele systemet, ekslusiv forbehandling, er varmtvandssaniterbar til 85°C
 • Hurtig levering, da anlægget er standardanlæg
 • Leveres med fuld standard prævalideringsdokumentation

Systemet består af:

 • Blødgøringsanlæg og partikelfilter til forbehandling
 • Multifunktionstank som integrerer CIP rengøring, forhindrer krydskontaminering og virker som buffer
 • Omvendt Osmose-anlægsom fjerner op til 98-99% af vandets salte og anden forurening og samtidig virker som en yderst effektiv barriere mod mikrobiel kontaminering
 • Kontinuerlig elektrisk deionisering, som polerer de sidste salte ud af vandet

Optioner:

 • Blødgøring eller kombi kul/blødgøring til forbehandling
 • Pre-UV desinficering
 • Post-UV desinficering
 • Membranafgasser ilt/CO2
 • Ultrafiltreringsanlæg
 • Lagertank
 • Styring af ringsystem

Overvågning:

 • TOC
 • Ledningsevne
 • Hårdhed
 • Klor
 • DataLog

Kommunikation:

 • ModBus
 • Scada

Test:

 • Fuld funktions FAT (standard)
 • Fuld funktions FAT, overvåget af kunde eller anden part

Anlæg størrelse op til 10m3 USP/PhEur vand/time

Vandkvalitet

Standard Orion Orion med Ultrafiltrering
 

Opfylder USP og Ph.Eur. standarder

Opfylder USP og Ph.Eur. standarder

Ledningsevne

<0,2µS/cm <0,2µS/cm

TOC

<250 ppb <250 ppb

Bakterier

<10 cfu/ml <10 cfu/100 ml
Endotoxiner   <0,125 EU/ml