Kvalita vody

Kvalita vody

Produkce čisté vody, vysoce čisté vody a vody bez pyrogenu je všeobecně považovaný za velmi složitý proces.
Veolia Water Technologies dodává zařízení, které přinejmenším splňuje striktní požadavky vyžadované na kvalitu vody dodávanou pro farmaceutický průmysl.

  Purified Water WFI (and Highly Purified)
USP Ph Eur USP Ph Eur

Vodivost

< 1.3 µS/cm v záv. na teplotě < 4.3 µS/cm v záv. na teplotě < 1,3 µS/cm v záv. na teplotě < 1.1 µS/ v záv. na teplotě

Bakterie

< 100 cfu / ml doporučeno < 100 cfu / ml action limit < 10 cfu/100 ml doporučeno < 10 cfu/100 ml action limit

Endotoxin

  < 0.25 IU / ml *** < 0.25 IU / ml < 0.25 IU / ml

TOC

< 0.5 mg/l   < 0.5 mg/l < 0.5 mg/l **

Dusičnany

  < 0.2 ppm   < 0.2 ppm

Těžké kovy

  < 0.1 ppm   < 0.1 ppm

Al

  < 10 µg/ml***   < 10 µg/ml***

* Offline možnost měření vodivosti

** Or pass oxidisable substances test

*** Pouze pro potřeby dialýzy