Výhody a vlastnosti

Výhody a vlastnosti

ORION™ je řešení vyvinuté s lidmi z farmaceutického průmyslu pro aplikaci ve farmaceutickém průmyslu. 

Navrženo po konzultacích se specialisty z farmaceutického průmyslu a konečnými uživateli. Výsledkem je před schválený systém, který je plně v souladu s farmaceutickými standardy.

ORION™

  • Prověřeno více jak 100 instalacemi po celém světě
  • Tepelná dezinfekce čistících procesů (včetně předčištění) nabízí účinnou kontrolu mikrobů
  • Ovládací rozhraní v různých jazykových mutacích
  • Vzorkovací uzávěr umožňuje vzorkování v průběhu procesu a snižuje možnost kontaminace
  • Bez nutnosti použití regeneračních chemikálií

ORION™ HMI

Jednotné řízení rizik

  • Plně barevná HMI obrazovka chráněná přístupovými hesly
  • Plně automatické kompletní dezinfekční cykly v předprogramovaných intervalech
  • Tlakové a průtočné poměry jsou automaticky regulovány v závislosti na změně teploty a kvality vody
  • Výkon membrán je neustále monitorován a analyzován, tak aby s předstihem varoval před usazeninami