Bruksområder

Mange muligheter

En god løsning for miljøet

MUSLING® kan være et rent mekanisk anlegg for rensing av olje eller fett. Den kan inngå i et kjemisk anlegg, i en biologisk behandlingsprosess, eller som separasjon internt i en delstrøm for å separere partikler. Felles for disse løsningene er at MUSLING® er selve partikkelfjernings-trinnet.

En ytre påvirkning i separasjonen

Dispergeringsenhet

For å rense ut partikler fra en væskestrøm ved hjelp av flotasjon, må det i mange tilfeller tilsettes dispergering. Dette er mikrobobler av luft som dannes ved å redusere trykket i luftmettet vann.

Ved tilsats av disse mikroboblene, kan partikler med meget høy egenvekt renses ut i flotasjonen. I MUSLING® kan man flottere partikler som er tyngre enn omkringliggende væske. Det bør alltid kjøres pilotanlegg for å verifisere.

I partikkelsseparasjon må ofte spenning og ladning påvirkes. Dette for å danne de rette partikkel sammensetninger slik at separasjonen blir mulig. Ved kjemisk felling, og ved hjelp av koagulering og flokkulering, oppnås meget høye renseeffekter i MUSLING®.

Dette kan skje naturlig ved at partikler har egenvekt mindre en den omkringliggende væske, eller ved fysisk og kjemisk påvirkning av partikler med større egenvekt.