MUSLING®

Kompakt, effektiv, partikkel-separasjon

MUSLING® flotasjonsanlegg kan håndtere en meget stor væskestrøm på et relativt lite areal og volum.

Enkelt Prinsipp

MUSLING® er et flotasjonsanlegg som er utviklet tidlig på 1980-tallet for rensing av fettholdig avløp fra fiskeforedlingsindustrien. Etter mer enn 20 års driftserfaring, er MUSLING® flotasjonsanlegg blitt et begrep som renseanlegg for industrien og kommunale avløp.

MUSLING® separerer kontinuerlig ut partikler fra enhver væskestrøm. Den unike hydrauliske utformingen gir maksimal effektivitet i flotasjonsprosessen.

Flotasjon i MUSLING® effektiviseres ved at væskestrømmen avskiller partikler mot overflaten ved en indre hydraulisk påvirkning av retning og hastighet.

Stor Kapasitet

MUSLING® flotasjonsanlegg kan håndtere en meget stor væskestrøm på et relativt lite areal og volum. Det gir MUSLING®mange fordeler. Overflatehastigheten kan være på hele 15 m/h. og varierer noe avhengig av applikasjonen, men det finnes anlegg i drift som flotterer med over 15 m/h, noe som i utgangspunktet er meget hurtig. Resultatet er effektive, kompakte og kostnadseffektive anlegg.