Beprövade tekniker

Beprövade tekniker för vattenbehandling
Avjonisering

Veolia Water Technologies har utvecklat Mobile Water Services tack vare många års erfarenhet av vattenbehandling för industri.

  • Aktivt kol
  • Klarifiering
  • Avjonisering
  • Filtrering
  • Poleringssteg med hjälp av jonbytare
  • Omvänds osmos
  • Avhärdning ...

En stor flotta av modulära system

Omvänds osmos

Mobile Water Service består av en stor flotta av mobila vattenbehandlingssystem. Dessa kan användas som enstaka enhet eller kombineras till ett komplett system.

  • Rammonterade system
  • Containers
  • Trailers