Mobile Water Services

Rent vatten för industrier: När som helst, Vart som helst

Kompletta MOBILA VATTENLÖSNINGAR för industrier

Omvänds osmos

Veolia Water Technologies erbjuder Mobile Water Services till industrier som använder rent vatten I produktion eller andra områden, (akutfall, planerade temporära fall samt långtidskontrakt):

 • Matarvatten för pannor, turbiner och slingor..
 • Processvatten
 • Kylvatten
 • Dricksvatten
 • Industriellt avloppsvatten

Mobile Water Services garanterar produktionen av ert renade vatten vid:

Avjonisering, Omvänds osmos
 • Beredning av fabrik
 • Fyllning av pannor
 • Utrustningsfel
 • Nedstängning för service och underhåll
 • Råvattenförändringar
 • Förbrukningstoppar
 • Validering av processer ...

Veolia Water Technologies  är en vatten och avloppreningsspecialist, verksam I global skala med lokala kontor I över 50 länder. Veolia Water Technologies' breda produktpalett kombinerat med design och konstruktionsmöjligheter gör att vi kan möta alla industriella behov.