Tehnologii

Tehnologii de obţinere apă pură
Deionizare

Veolia Water Technologies a dezvoltat seviciile Mobile Water Services în urma vastei experienţe acumulate în tratarea apei din domeniul industrial:

  • Cărbune activ
  • Decantare
  • Deionizare
  • Filtrare
  • Răşini schimbătoare de ioni
  • Osmoză Inversă
  • Dedurizare ...

Un parc cuprinzător de sisteme mobile

Osmoză Inversă

Mobile Water Services servicii e alcatuită dintr-un parc de sisteme mobile de tratare apă, acestea fiind unităţi de sine stătătoare sau combinate formând sisteme complete:

  • Sisteme compacte
  • Containere
  • Camioane