Obsługiwane gałęzie przemysłu

Obsługiwane gałęzie przemysłu
Mobile Water Services

Veolia Water Technologies oferuje Serwis Mobile Water Services dla przemysłów używających czystej wody dla swoich linii produkcyjnych lub zakładów:

 • Elektrownie/ Produkcja energii
 • Chemikalia
 • Ropa naftowa i gaz ziemny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł stalowy
 • Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
 • Przemysł papierniczy
 • Biopaliwa
 • Przemysł szklany
 • Przemysł elektroniczny
 • Przemysł samochodowy

Eksploatacja & konserwacja

Po zainstalowaniu i rozruchu nasz lokalny inżynier serwisu będzie regularnie odwiedzał twoją stację, aby zapewnić prawidłowe działanie jednostek: uzupełnianie chemikaliów, wymiana zużywających się części filtrów, itp. Na życzenie klienta zapewniamy stałą obsługę (także w nocy i w weekendy).