Elektrownie

Twój kluczowy partner w energetyce

Rozwiązania na wypadek awarii i planowych potrzeb okresowych

Veolia Water Technologies oferuje usługę Mobile Water Services dla przemysłów używających wody uzdatnionej.

Mobilne rozwiązania uzdatniania wody dla:

 • Elektrowni i elektrociepłowni: Kotły średnio- i wysokoparametrowe, turbiny parowe
 • Obiegi skojarzone (kogeneracja): Turbiny gazowe, obiegi skojarzone, turbiny parowe, chłodnie z obiegami wodnymi i powietrznymi
 • Elektrownie jądrowe

Duża flota przewoźnych jednostek przeznaczonych do pracy jako układy niezależne lub wspomagające istniejące systemy:

 • Klaryfikacja wód powierzchniowych
 • Uzdatnianie wstępne (usuwanie organiki/filtracja)
 • Odsalanie wody morskiej
 • Uzupełnianie obiegów wód zdemineralizowanych
 • Redukcja NOx
 • Redukcja krzemionki (ultra niska SiO2)
 • Czyszczenie chemiczne (woda zdemineralizowana)
 • Dmuchanie kotłów (niska przewodność i ultra niska zawartość SiO2)

Kompletny zakres rozwiązań i serwisu dla na wypadek awarii lub długookresowych potrzeb na wodę :

 • Nowoczesne i sprawdzone technologie uzdatniania wody
 • Wydajność do 400 m3/h.
 • Zero odcieków
 • Bez regeneracji na miejscu
 • Wysokowydajne rozwiązania
 • Ciągła produkcja
 • Usługa zabezpieczająca PreAct