Rozwiązania mobilne dla energetyki

Rozwiązania mobilne dla energetyki

VEOLIA OFERUJE PEŁNĄ GAMĘ ROZWIĄZAŃ SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA BRANŻY ENERGETYCZNEJ

Mobilne rozwiązania i jednostki przewoźne do uzdatniania wody dla:

 • Elektrowni i elektrociepłowni: Kotły średnio- i wysokoparametrowe, turbiny parowe
 • Obiegi skojarzone (kogeneracja): Turbiny gazowe, obiegi skojarzone, turbiny parowe, chłodnie z obiegami wodnymi i powietrznymi.

Duża flota przyczep i kontenerów

Mobile Water Services to kompletne rozwiązania i serwis spełniające wymagania producentów energii:

 • ACTIFLOTM - zaawansowana koagulacja i flokulacja 
 • MODITM - jednostki dejonizacji z wymiana jonową 
 • MOROTM- kontenery/ naczepy z odwróconą osmozą
 • MOFITM - wymiana jonowa, filtry piaskowe lub jednostki z węglem aktywnym
 • Mixed Bed - dwujonity
 • Umowy na usługę zabezpieczającą PreAct

Nowoczesne technologie oczyszczania wody

Duża flota jednostek przewoźnych przeznaczonych do pracy jako układy niezależne lub wspomagające istniejące systemy:

 • Klaryfikacja wód powierzchniowych
 • Uzdatnianie wstępne (usuwanie związków organicznych/ filtracja)
 • Uzupełnianie obiegów wód zdemineralizowanych
 • Redukcja NOx
 • Redukcja krzemionki (ultra niska SiO2)
 • Czyszczenie chemiczne (woda zdemineralizowana)
 • Dmuchanie kotłów (niska przewodność i ultra niska zawartość SiO2)
 • Odsalanie wody morskiej

Kompletny zakres rozwiązań i serwis na wypadek awarii lub długookresowego zapotrzebowania na wodę:

 • Nowoczesne i sprawdzone technologie uzdatniania wody
 • Rozwiązania o dużej wydajności - przepływ do 400 m3/h
 • Zero odcieków
 • Ciągła produkcja
 • Usługa prewencyjna PreAct
 • Szybka reakcja.