Mobile Water Services

Czysta woda dla Przemysłu: Zawsze, Wszędzie

Kompleksowe PRZEWOŹNE rozwiązania uzdatniania WODY dla PRZEMYSŁU

Mobile Water Services

Veolia Water Technologies oferuje usługę Mobile Water Services dla sektorów przemysłu wykorzystujących uzdatnioną wodę dla linii produkcyjnych lub zakładów: wynajęcie w przypadku awarii, planowe czasowe wynajęcie oraz umowy długoterminowe.

 • Woda zasilająca dla kotłów, turbin, obiegów...
 • Woda procesowa
 • Woda chłodząca
 • Woda pitna
 • Woda przemysłowa
Dejonizacja, Odwrócona osmoza

Mobile Water Services zapewni produkcję czystej wody, gdy stajesz przed problemem:

 • Rozruchu stacji
 • Napełnienia kotłów ciśnieniowych
 • Awarii urządzeń
 • Zatrzymania stacji dla celów konserwacji
 • Zmian w składzie wody surowej
 • Szczytów produkcyjnych
 • Próbnej walidacji procesu ...

Veolia Water Technologies  jest specjalistą w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków działającym na skalę globalną poprzez lokalne zespoły w ponad pięćdziesięciu krajach. Szeroki zakres technologii i usług Veolia Water Technologies, połączonych z jej zdolnościami projektowymi i budowlanymi, spełnia zróżnicowane potrzeby przemysłu.