Mobile Water Services

Mobile Water Services

Firma Veolia oferuje pełen zakres rozwiązań i usług spełniając krótko- i długookresowe potrzeby dotyczące uzdatniania wody.

 • sytuacje awaryjne
 • sytuacje planowane - czasowe wynajęcie 
 • umowy długoterminowe.

Kompleksowe PRZEWOŹNE rozwiązania do uzdatniania WODY dla PRZEMYSŁU

Veolia Water Technologies oferuje usługę Mobile Water Services dla zakładów przemysłowych wykorzystujących uzdatnioną wodę dla linii produkcyjnych:

 • Woda zasilająca dla kotłów, turbin, obiegów...
 • Woda procesowa
 • Woda chłodząca
 • Woda pitna
 • Woda przemysłowa

Mobile Water Services zapewni produkcję czystej wody, gdy stajesz przed problemem:

 • Rozruchu stacji
 • Awarii urządzeń
 • Zatrzymania stacji dla celów konserwacji
 • Napełnienia kotłów ciśnieniowych
 • Zmian w składzie wody surowej
 • Szczytów produkcyjnych
 • Próbnej walidacji procesu ...

Veolia Water Technologies  jest specjalistą w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków działającym na skalę globalną poprzez lokalne zespoły w ponad pięćdziesięciu krajach. Szeroki zakres technologii i usług Veolia Water Technologies, połączonych z jej zdolnościami projektowymi i budowlanymi, spełnia zróżnicowane potrzeby przemysłu.