Mobile Water Services

Mobile Water Services - siirrettävä vesilaitos

Puhdasta vettä milloin vain, minne vain

Veolia Water Technologies on kehittänyt Mobile Water Services-palvelun, siirrettävän vesilaitoksen, teollisuuden prosessivesien käsittelyyn.

Mobile Water Services -PALVELU sisältää nopeasti siirrettävän vedenpuhdistuslaitoksen toimituksen ja käyttöönoton. Laitos tuottaa tasalaatuista puhdistettua vettä vaativimpiinkin tarpeisiin (<0,06μS/cm eli >18 MΩ.cm). Laitosten kapasiteetit ovat 1 - 400 m3/h välillä.

Mobile Water Services-RATKAISUT

Mobile Water Services tarjoaa teollisuuden tarpeisiin siirrettävän vesilaitoskaluston sisältäen modulaarisen veden käsittelyn lyhyelle, keskipitkälle tai pitkälle aikavälille.

Palvelua tarvitaan silloin, kun omaa vesilaitosta ei syystä tai toisesta voida käyttää tai sen kapasiteetti ei ole riittävä.

Syitä voivat olla esimerkiksi: laitteisto on hajonnut/vahingoittunut, uuden tai saneeratun laitoksen käyttöönotto, laitoksella on huoltoseisokki, uuden laitoksen toimitus viivästyy, prosessia testataan ja validoidaan, laitoksella esiintyy kuormituspiikkejä tai kun raakaveden ominaisuudet muuttuvat.

Avainhenkilömme yhteystiedot

Reijo AHONEN, myyntipäällikkö

Puh.: 0207 441 646

Matkapuhelin: 050 326 9658

Sähköposti: reijo.ahonen@aquaflow.fi