AnoxKaldnes

AnoxKaldnes

I AnoxKaldnes™ MBBR-teknik växer biofilmen på biobärare, som är omsorgsfullt utformade med stor skyddad yta för att bakterier och mikroorganismer ska trivas.

En introduktion till avloppsrening med biofilm

MBBR står för Moving Bed Biofilm Reactor, och är en teknik där bakterier växer skyddade på s.k. biobärare, tillverkade i plast. Dessa bärare suspenderas och blandas runt ordentligt i hela vattenfasen, och tekniken gör det möjligt att hantera mycket höga belastningsförhållanden utan att problem med igensättning uppstår. Processer för behandling av industriellt och kommunalt avloppsvatten kan dessutom utföras på en relativt liten yta.

Användning
Förutom att AnoxKaldnes™ MBBR-teknik är effektiv och kompakt, är den lätt att använda. MBBR kan användas som fristående process eller i kombination med andra tekniker, och kan utformas som ett enda steg, eller som en flerstegsprocess.

MBBR fungerar bra tillsammans med kemisk behandling och vid drift med låg organisk belastning. Som flerstegsprocess utvecklar MBBR en unik mikroflora i varje steg, vilket avsevärt ökar möjligheten för borttagning av både lättnedbrytbart och mer svårnedbrytbart organiskt material i de olika stegen. Den kan även användas för att specifikt förbättra eller uppgradera behandlingspotentialen i aktivslamprocesser.

AnoxKaldnes™ MBBR-teknik kan användas som ett preliminärt reningssteg såsom i BAS™ biologisk process, som en kombinerad IFAS hybrid steg i kombinationsprocessen Hybas™, för att avvisa vatten från anaerob nedbrytning i en ANITA™ Mox process och som slutligt poleringssteg i biofilmsprocessen LagoonGuard™.

Systembeskrivning
AnoxKaldnes™ MBBR-teknik bygger på specialdesignade biobärare som är suspenderade och i ständig rörelse inom en tank eller reaktor av angiven volym. Utformningen av tillhörande luftare, galler, silar, sprutmunstycken och andra integrerade delar till reaktorn är också av stor betydelse för att skapa en helhet i systemet. AnoxKaldnes marknadsför samtliga delar.
I en aerob process tillför ett luftningsgaller, beläget vid botten av reaktorn, syre till biofilmen tillsammans med den blandningsenergi som krävs för att hålla bärarna suspenderade och omblandade. Behandlat vatten flyter från reaktorn genom ett galler eller en sil, som behåller bärarna i reaktorn.

Biobärare
AnoxKaldnes har utvecklat ett brett sortiment av biobärare att passa olika processer och avloppsvatten, och ständig forskning pågår inom området. Designen på bärarna är avgörande för att uppfylla mikroorganismernas krav på god masstransport av substrat och syre. Ta kontakt med oss för att hitta den mest lämpliga bäraren för din process.

Patentskyddad teknik
AnoxKaldnes™ MBBR-teknik skyddas av flera patent