Nosiče

Technologie AnoxKaldnes™ MBBR

Carriers

Jádrem této technologie jsou nosiče bio vrstev. Tyto jsou navrženy tak, aby poskytovaly velké chráněné plochy pro bio vrstvu a optimální podmínky pro kultury bakterií, když jsou nosiče suspendovány ve vodě.

AnoxKaldnes vyvinula několik typů nosičů s různými tvar, velikostmi povrchovými plochami. Toto nám poskytuje flexibilitu k používánínejvhodnějších nosičů v závislosti na charakteristikách odpadních vod, předčištění, standardů na odtoku a dostupných objemech. V současnosti máme pět různých typů nosičů: K1, K3, BiofilmChip™ M, BiofilmChip™ P ad F3.