Aplikace

Technologie AnoxKaldnes™ MBBR

Applications

Řešení založená na technologii AnoxKaldnes™ MBBR jsou účinná pro odbourávání BSK, amoniaku a dusíku. Jsou kompaktní a snadno se provozují. Specializované mikroorganismy ve všech fázích poskytují maximální poměry a umožňují dalekosáhlé odbourávání dusíku v malém objemu. Používají se hlavně pro:

  • Nová zařízení na odbourávání dusíku
  • Noví zařízení na odbourávání BSK/CHSK
  • Rekonstrukci stávajících zařízení

Technologie AnoxKaldnes™ MBBR je velice flexibilní a lze ji využívat v mnoha různých konfiguracích, Často se používá jako samostatný proces s jedním nebo více MBBR reaktory, ale lze ji použít jako předčištění ("hrubé") nebo dodatečné čištění pro další biologické procesy tak, aby se ze stávajícího biologického stupně odstranilo zatížení (např. aktivovaný kal) nebo jako konečný stupeň čištění.

Snadná rekonstrukce stávajících zařízení

Technologie AnoxKaldnes™ MBBR lze také instalovat do reaktorů jakéhokoliv tvaru nebo formy. Tímto se stávající zařízenívelice snadno rekonstruují. Máme spoustu referencí, kde jsme rekonstruovali zařízení tím, že jsme stávající filtry, RBC nebo zařízení na aktivovaný kal přeměnili na systémy MBBR. Používáme i další reaktory, který jsou k dispozici , např. nádrže na skladování buničiny, nádrže na olej,skladovací nádrže na kal atd.

Tyto nosiče mohou být také přidány přímo do aeračních drah stávajícího reaktoru s aktivovaným kalem tak, aby se zvýšila kapacita a bylo dosaženo nitrifikace. Přidání nosičů do zařízení s aktivovaným kalem bez nitrifikace kvůli nízkému stáří kalu povede k nitrifikaci, protoženitrifikátory budou kolonizovat chráněný povrch nosičů.