AnoxKaldnes™ MBBR

Technologie AnoxKaldnes™ MBBR

Technologie AnoxKaldnes™ MBBR je založena na principu bio vrstvy s aktivní bio vrstvou rostoucí na malých speciálně navržených nosičích , které jsou suspendovány v reaktoru. Tato technologie využívá výhod jak systému aktivovaného kalu, tak i dalších systémů s biologickými vrstvami (např. biofiltry, biorotory atd.) bez toho, aby byla omezena jejich nevýhodami.

Tyt nosiče jsou navrženy tak, aby zajistily velké chráněné povrchové plochy pro bio vrstvu a optimální podmínky pro bakteriální kultury, když jsou nosiče suspendovány ve vodě.

Řešení založená na AnoxKaldnes™ MBBR technologii se používá hlavně v následujících aplikacích:

  • U nových zařízení , zejména těch, které vyžadují malý půdorys a snadný provoz, pro odbourávání BSK/CHSK a dusíku
  • Vysoce zatížené systémy před stávajícím biologickým čištěním - reaktor pro těžký provoz
  • Ke zvýšení objemu nitrifikačních baktérií ve stávajícím systému aktivovaného kalu za použití nosiče AnoxKaldnes v hybridním zařízení ke splnění limitů pro amoniak
  • Zavedené následného čištění ve stávajících zařízeních pro zlepšení procesu