Akwakultura

Akwakultura

Mikrosita Hydrotech są stosowane w celu poprawy jakości wody zarówno na dopływie, odpływie oraz pomiędzy stopniami w systemach recyrkulacji w zamkniętych hodowlach ryb.

Głównym czynnikiem wprowadzenia filtrów Hydrotech do Akwakultury jest oszczędność wody, co przy dużych przepływach występujących w systemach RAS ma znaczący wpływ na ekonomikę hodowli.

Dzięki zastosowaniu mikrosit Hydrotech w hodowli ryb, można zredukować:

 • do 80% całkowitego BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) 
 • do 84% całkowitej zawartości fosforu 
 • do 91% zawiesiny. 

Możemy to uzyskać bez ogromnych nakładów inwestycyjnych – wyłącznie przy użyciu mikrosit.

System recyrkulacji RAS

Farmy rybne w systemie recyrkulacji są jednym z najbardziej rozwijających się rozwiązań stosowanych w hodowli ryb i innych stworzeń wodnych (np. krewetek) w sektorze akwakultury.

Punktem kluczowym dla efektywnej instalacji RAS jest skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z wody. W porównaniu z konkurencyjnymi technologiami filtry Hydrotech zapewniają staranne, delikatne i natychmiastowe usunięcie zawiesiny. Nasze filtry umożliwiają redukcję zanieczyszczeń aż o 90%!

Aby system był wydajny - wiele kwestii, takich jak wskazane poniżej, musi zostać uwzględnionych już na etapie projektowania systemu RAS, w przeciwnym razie zanieczyszczenia w formie cząstek stałych mogą się rozpuścić lub ulec rozpadowi zanim dotrą do sita.

 • Wybór średnicy otworów w macie filtracyjnej 
 • Kształt odpływu ze zbiorników 
 • Gęstość zarybienia
 • Rodzaj rur i odległość od mikrosit 
 • Napowietrzanie zbiorników w celu dostarczenia niezbędnego tlenu 
 • Rodzaj pokarmu

Oprócz usuwania obciążeń głównych z biofiltra, sito stanowi również ostateczny etap filtracji usuwając pasożyty z obiegu recyrkulacji. W niektórych instalacjach, jak np. na farmach węgorzy, właściwość ta stała się kluczowym czynnikiem sukcesu.

Hydrotech posiada zespół biologów i inżynierów, który zapewni Państwu optymalne wykorzystanie naszych filtrów w projektach RAS.

Dowiedz się więcej o filtracji dla systemów RAS: Filtry Hydrotech w obiegu zamkniętym.

Woda zasilająca

Zauważa się wzrastającą świadomość faktu, że jakość wody zasilającej jest bardzo ważna dla hodowli rybnych.

Nie tylko chemiczna jakość wody jest istotna, ale także to, co jest pompowane wraz z wodą do hodowli. Jeśli po mikrosicie zastosujemy oczyszczanie wód za pomocą UV, wówczas nawet grzyby mogą być częściowo z niej usunięte. Filtracja znacząco wzmocni efekt UV, jako że większość cząstek będzie już usunięta.

Firma Veolia Water Technologies specjalizuje się nie tylko w oczyszczaniu wód powierzchniowych, ale również w oczyszczaniu wód głębinowych zasilających hodowle ryb.
Hydrotech posiada zespół biologów i inżynierów gotowych by Państwu pomóc w doborze rozwiązania.

Jaki jest potencjał ekonomiczny, jeśli odpowiednia filtracja została zastosowana na dopływie? 
Testy przeprowadzone na farmie krewetek w Malezji, gdzie do filtracji wód dopływających zastosowano mikrosita Hydrotech wraz z promieniowaniem UV, wykazały znaczną poprawę zarówno wzrostu, jak i wykorzystania pożywienia:

 • zwiększenie karmienia o 253% 
 • zwiększenie wykorzystania karmy o 20% 
 • wzrost produkcji ryb o 300%.

Był to 46 dniowy test, w którym dwa identyczne stawy zasilono młodymi krewetkami (w stadium polarwalnym) w liczbie 75 000 sztuk. 

Wyniki hodowli są następujące:

 • pierwszy staw z tradycyjnym zasilaniem: 71 kg odłowu 
 • drugi staw z instalacją Hydrotech z UV: 214 kg odłowu. 

Jak filtracja wód dopływających wpłynie na Państwa hodowlę? 
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do skontaktowania się z nami. 

Zrzut wody

Jeśli pragną Państwo zredukować ilość ścieków w hodowli ryb, należy pamiętać, że większość zanieczyszczeń ma postać wytrąconych cząstek. Ponad 90% z nich może być przefiltrowana i odseparowana przez mikrosita Hydrotech, co oznacza redukcję fosforu o ponad 80% i redukcję BZT o około 80%. 

Dobierając model filtra należy wziąć pod uwagę określone parametry, zwłaszcza wytrzymałość i rozmiar cząstek. Hydrotech pomoże Państwu z określeniem tych parametrów. Dodatkowo w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności filtra, należy uwzględnić:

 • Wybór średnicy otworów w mikrositach
 • Projekt/ kształt stawów, zbiorników hodowlanych czy wanien
 • Mechaniczne usunięcie (zniszczenie, rozbicie) cząstek 
 • Jakość pokarmu

System filtracji dla akwariów

System filtracji zapewnia czystszą wodę, oszczędzając przy tym energię i minimalizując straty wody morskiej.

Woda przepływa z filtra Hydrotech do odpieniacza białek. Ten połączony proces eliminuje nawet najmniejsze cząstki, które mogłyby mieć negatywny wpływ na klarowność wody.

Ostatnim etapem procesu jest filtr biologiczny, wypełniony elementami, które przy degradacji bakteryjnej usuwają amoniak oraz zapewniają prawidłowe odgazowanie i poziom tlenu w wodzie. 
Aby zapewnić pełną kontrolę wodnych warunków higienicznych dodaje się niewielką ilość ozonu do odpieniacza.

Tradycyjne instalacje z filtrami piaskowymi są kosztowne pod względem energetycznym. Dlaczego więc nie skorzystać z nowej technologii, która daje taką samą albo nawet czystszą wodę? Dlaczego nie stać się tak ekonomicznym jak to tylko możliwe?

Ta technologia sprawi, że Państwa akwarium stanie się jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Filtry Hydrotech są kluczowym elementem dla akwariów, aby spełnić te ambicje.

Ogrody zoologiczne i stawy hodowlane (hodowla karpia)

Stawy i oczka wodne są ważne dla środowiska naturalnego w ogrodach zoologicznych ponieważ zapewniają zwierzętom warunki zbliżone do naturalnych.

Wysokie zużycie wody jest często głównym kosztem dla ogrodów zoologicznych. Filtry Hydrotech umożliwiają ponowne wykorzystanie wody, w wyniku czego otrzymuje się lepszą jakość wody przy jednoczesnej redukcji kosztów jej zużycia.

Mikrosita są niezwykle skuteczne w usuwaniu dużych ilości zanieczyszczeń, a przefiltrowane odpady nie są akumulowane w systemie.

Niskociśnieniowe filtry piaskowe oraz filtracja membranowa są chronione przed przeciążeniem, a zastosowanie mikrofiltracji przed tymi systemami znacznie zwiększa ich wydajność i oszczędność wody.

Wysoka jakość wody jest uzyskiwana dzięki połączeniu oczyszczania UV/ozonowego, filtracji membranowej oraz filtrów piaskowych.

Prywatne stawy KOI, które dążą do uzyskania doskonałej jakości wody, wykorzystują technologię HYDROTECH w systemach recyrkulacji.

Instalacja filtrów Hydrotech w stawach hodowlanych chroni system biologicznego oczyszczania oraz zapewnia czystszą wodę. 

Filtracja glonów

Mikroalgi do tej pory były postrzegane głównie jako problem dla środowiska, jednak niedawno dowiedziono, że stwarzają szereg znakomitych możliwości.

Filtry HYDROTECH mają zastosowanie między innymi przy:

- Hodowli glonów w celu produkcji biopaliw
- Hodowli glonów na pokarm
- Hodowli glonów do użytku medycznego
- Utrzymaniu czystości jezior.

Są to relatywnie nowe zastosowania filtrów Hydrotech, ale ich opatentowana struktura komórkowa nadaje się do przekształcenia w instalację zatrzymującą glony.

Prosimy o kontakt i informacje dotyczące specyfiki i Państwa oczekiwań.

Woda basenowa

Baseny, zwłaszcza te publiczne, wyróżniają się wysoką zawartością bakterii, ale dzięki nowej technologii możemy utrzymywać je jako przyjazne i czyste, z minimalną zawartością środków chemicznych.

Nowa technologia pozwala zredukować do minimum ilość dodawanego do basenów chloru.

Stosowanie chloru stało się poważnym problemem. Wykazano, że nawet powszechnie zalecane stężenie 1ppm - znacząco zwiększa problemy z oddychaniem, także u sportowców.

Po przeprowadzeniu badań na szeroką skalę oraz uwzględnieniu kwestii dystrybucji wody i wentylacji budynków, jedna z duńskich firm opracowała kompletne rozwiązanie dla kontroli jakości wody i powietrza w basenach publicznych.

Jako kluczowy komponent zastosowano filtry bębnowe Hydrotech, które usuwają większość cząstek organicznych - obecnie jeden z głównych problemów w basenach.

Zastosowanie mikrosit Hydrotech do filtracji wody basenowej jest relatywnie nowym rozwiązaniem, ale zapewniamy możliwie najwyższą jakość dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami.