Sektor komunalny

Sektor komunalny

Dzięki najnowocześniejszym filtrom, Hydrotech wyróżnia się jako światowy lider mikrosit dla sektora komunalnego. Unikalna konstrukcja gwarantuje ekonomiczne rozwiązanie o niewielkiej powierzchni przeznaczone dla komunalnych oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody pitnej.

W 1995 firma Hydrotech wprowadziła pierwsze mikrosito tarczowe dla doczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki unikalnej konstrukcji filtra i wielu kluczowym korzyściom technologia Hydrotech zrewolucjonizowała rynek i szybko stała się jednym z najbardziej popularnych ulepszeń dla komunalnych oczyszczalni ścieków.

Od samego początku spółka - dzięki innowacjom i zaawansowanej szwedzkiej inżynierii - utrzymuje swoją pozycję światowego lidera w sektorze komunalnym w zastosowaniu mikrosit.

Dziś jesteśmy dumni z tego, że pozostajemy liderem na rynku z ponad 8200 mikrositami zainstalowanymi na całym świecie.

Hydrotech oferuje następujące rozwiązania filtracyjne:

 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
 • Wstępne oczyszczanie ścieków
 • Usuwanie fosforu
 • Połączenie technologii Hydrotech i AnoxKaldnes MBBR
 •  Odzysk wody w celu ponownego wykorzystania
 • Uzdatnianie wody pitnej

Zapraszamy do kontaktu z nami. Przedstawimy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb.

Filtracja wstępna

Zastosowanie w filtracji wstępnej mikrosit Hydrotech zastępuje konwencjonalne osadniki wstępne.Istnieje wiele korzyści wynikających z zastosowania filtrów Hydrotech, które są odpowiednie dla oczyszczalni ścieków. Rozwiązania mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej oczyszczalni ścieków, tak aby wybór średnicy otworów tkaniny filtracyjnej spełniał parametry oczyszczania wymagane przez klientów.

Kluczowe korzyści:

 • Mniejsza powierzchnia zabudowy o 80% w porównaniu z konwencjonalnymi osadnikami
 • Rozwiązanie przyjazne dla środowiska przy minimalnym śladzie węglowym
 • Inwestycja efektywna pod względem kosztowym i operacyjnym
 • Elastyczność produktu, łatwość dostosowania do określonych potrzeb
 • Niskie koszty utrzymania, solidna, niezawodna i kompaktowa konstrukcja

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze sektora komunalnego jesteśmy w stanie zaoferować indywidualne rozwiązania, które są odpowiedzią na potrzeby Państwa zakładów.

Ścieki z kanalizacji ogólnospławnej/ Kanały burzowe (CSO)

Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców w miastach oraz zmiennymi warunkami klimatycznymi (ulewne deszcze) coraz więcej oczyszczalni narażonych jest na zwiększone przepływy i obciążenia - Hydrotech oferuje rozwiązania dla takich sytuacji. W północnej części Europy dość powszechne jest odprowadzanie wody deszczowej spływającej z budynków, ulic i parków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ulewne deszcze przyczyniają się do wysokich obciążeń hydraulicznych oczyszczalni.

Filtry HYDROTECH stanowią kompaktowy system oczyszczania, który zmniejsza obciążenie dla oczyszczalni ścieków i zapobiega kosztownym inwestycjom w przypadku przepełnienia kanalizacji.

Kluczowe korzyści:

 • Ekonomiczne i kompaktowe rozwiązanie
 • Krótki czas rozruchu
 • Elastyczność produktu, łatwość dostosowania do określonych potrzeb
 • oczyszczalni
 • Minimum konserwacji, solidna, niezawodna i zwarta konstrukcja

Usuwanie fosforu

Jako wiodący lider na rynku zaawansowanego usuwania fosforu na etapie oczyszczania trzeciego stopnia - Hydrotech opracował unikalne rozwiązanie, tak by przy najniższym koszcie zmniejszyć całkowitą zawartość fosforu w ściekach.

Na rynku istnieje rosnące zapotrzebowanie na redukcję substancji organicznych w ściekach. Zwiększona zawartość tych składników u lokalnych odbiorców ścieków potwierdza fakt, że wszystkie gminy na całym świecie zostały postawione przed problemem znalezienia sprawdzonej technologii, która jednocześnie będąc ekonomiczną zapewniłaby skuteczne wykonanie tego trudnego zadania. Fosfor jest jednym z podstawowych elementów, który musi być zredukowany przed odprowadzeniem oczyszczonych ścieków. Wraz z najnowszym rozwiązaniem Hydrotech możliwa jest nie tylko redukcja fosforu stałego, ale także fosforu rozpuszczonego w ściekach przy minimalnej powierzchni zabudowy.

Obecnie posiadamy ponad 15 referencji na całym świecie i gwarantujemy redukcję fosforu całkowitego poniżej 0,1 mg/l.

Kluczowe korzyści

 • Kompaktowe rozwiązanie usuwania fosforu
 • Zawartość fosforu całkowitego na odpływie poniżej 0,1 mg/l
 • Efektywność ekonomiczna
 • Wysoka stabilność rozwiązania
 • Minimum konserwacji, wytrzymała, niezawodna, zwarta konstrukcja
 • Rozwiązanie dostosowane do potrzeb klientów

Hydrotech jest w stanie dostarczać zoptymalizowane rozwiązania dla Państwa indywidualnych potrzeb, w tym do redukcji fosforu.

Doczyszczanie ścieków / Oczyszczanie ścieków trzeciego stopnia

Filtry dyskowe Hydrotech zostały zaprojektowane do doczyszczania ścieków, a obecnie jest już ponad 2 000 instalacji na całym świecie.

Stanowią one doskonałą, trwałąbarierę w procesie oczyszczania gwarantując, że wraz z oczyszczaniem trzeciego stopnia sprostają ciągle zaostrzającym się wymaganiom dotyczącym odprowadzania ścieków.

Hydrotech opracował technologię filtrów dyskowych dla potrzeb doczyszczania ścieków, a jej wprowadzenie na rynek było przełomem w porównaniu do konwencjonalnych filtrów piaskowych.

Filtry dyskowe uważane są ciągle za najbardziej ekonomiczną technologię doczyszczania, a firma Hydrotech jest wciąż liderem rozwoju technologicznego.

Opracowane przez Hydrotech ekspertyzy mechaniczne i procesowe pomagają tysiącom klientów spełnić wymagania dotyczące oczyszczania ścieków w najbardziej ekonomiczny sposób, zapewniając jednocześnie długookresowe wsparcie, zarówno bezpośrednio jak i poprzez lokalne jednostki biznesowe Veolia.

Kluczowe korzyści

 • Ponad 2 000 zainstalowanych filtrów na całym świecie
 • Ekonomiczna modernizacja tradycyjnych filtrów piaskowych
 • Redukcja zajmowanej powierzchni o 80% w porównaniu do konwencjonalnego oczyszczania
 • Elastyczna, kompaktowa konstrukcja
 • Redukcja zawiesin o 50-90% bez potrzeby wysokociśnieniowego dozowania chemicznego

Filtracja po procesie MBBR

Dzięki współpracy dwóch czołowych skandynawskich ekspertów w dziedzinie oczyszczania ścieków, stworzono kombinację Hydrotech - MBBR (ruchome złoże zawieszone), dając tym samym nowe, unikalne rozwiązanie dla klientów na całym świecie.

Technologia AnoxKaldnes MBBR jest kompaktową, wysoce elastyczną i efektywną technologią biologicznego oczyszczania wytwarzającą kłaczki z biomasy w ściekach, przy zastosowaniu biofilmu. Kłaczki te muszą być usunięte w kolejnej fazie, gdzie filtry dyskowe lub bębnowe Hydrotech są wysoce skuteczną i sprawdzoną technologią do osiągnięcia doskonałych rezultatów filtracyjnych.

Łącząc doświadczenie dwóch firm wiodących w rozwoju technologii oczyszczania ścieków, możliwe było uzyskanie optymalnego rozwiązania, zaprojektowanego tak, by założony rezultat był osiągany już od pierwszego dnia pracy instalacji.

Kluczowe korzyści

 • Najnowocześniejsza technologia
 • Jeden pakiet, dwie technologie
 • Dwie kompaktowe technologie znacznie minimalizujące całkowitą powierzchnię zabudowy
 • Rozbudowa instalacji z procesem osadu czynnego w celu zwiększenia wydajności

ACTIFLO® DISC

Niezwykle kompaktowe ACTIFLO® DISC łączące w sobie technologie Actiflo i Hydrotech, zapewnia doskonałe usuwanie cząsteczek. Kombinacja ta jest skuteczna nie tylko dla wysokich obciążeń zawiesin, ale także ich wahań.

Technologia Actiflo to proces sedymentacji z mikropiaskiem, który działając jako obciążenie, miesza się z flokulowanymi ściekami i polimerami. Wytworzone w ściekach cząstki kłaczków są duże i mocne, przez co technologia jest doskonałym połączeniem z filtrami Hydrotech.

Kluczowe korzyści

 • Obsługa bardzo dużych ładunków zawiesin i ich wahań
 • Kompaktowe połączenie instalacji
 • 28 instalacji na całym świecie