Hydrotech

Mikrosita bębnowe i tarczowe Hydrotech

Filtry do usuwania zawiesiny i odzysku wody

Mikrosita bębnowe Hydrotech

mikrosita bębnowe

Mikrosita bębnowe Hydrotech (Drumfilter) są samoczyszczącymi się mechnicznymi filtrami zalecanymi szczególnie tam, gdzie do osiągnięcia wysokiej skuteczności filtrowania konieczne jest zapobieganie fragmentacji zawiesiny w czasie procesu oczyszczania.
Mikrosita są urządzeniami niskociśnieniowymi, o prostej solidnej konstrukcji, z niewielką liczbą elementów ruchomych. Ich zaletą jest długi okres eksploatacji i niskie koszty utrzymania.

Mikrosita tarczowe Hydrotech

Mikrosita tarczowe Hydrotech (Discfilter) to cały typoszereg filtrów do usuwania drobnych zawiesin. Rozwiązanie tarczowe jest szczególnie użyteczne wówczas, gdy do efektywnego filtrowania niezbędna jest duża powierzchnia przegród filtracyjnych. Wynikiem tej koncepcji jest uzyskanie 2-3 krotnie większej powierzchni filtracyjnej w porównaniu do mikrosita bębnowego o tych samych wymiarach zewnętrznych.
Z tego względu mikrosita tarczowe znajdują zastosowanie w systemach recyrkulacyjnych, jako urządzenia doczyszczające ścieki przy wstępnym oczyszczaniu wód ujmowanych dla celów komunlanych i przemysłowych. Są także zalecane w sytuacjach, gdzie konieczne jest zastosowanie filtra o maksymalnej powierzchni filtracji z minimalnym miejscem zabudowy.