Hydrotech tromlesi, skivefiltre

Filtre der sikrer optimale driftsforhold

Hydrotech Skivefiltre type HSF

Basic function of Hydrotech Discfilters

► Vandet graviterer ind i den ene ende af filteret og fordeles ud til filterskiverne på filtertromlen. Partiklerne fanges på indersiden af filterpanelerne.

► Når partiklerne fanges på filterpanelets inderside sker en langsom tilstopning af panelerne og vandstanden stiger inde i skiverne. Dette aktiverer en niveaumåler, som starter en returskylning af filteret.

► Et system af højtryksdyser med et tryk på ca 7 bar skyller det opsamlede stof fra filteret ind i en opsamlingsrende, hvorfra det ledes ud af filteret. Returskylningen kræver typisk 0,05-3% af totalflowet - der kan benyttes filtreret vand til skylning. Filtreringen fortsætter uden afbrydelse under returskylningen.

Ved behandling af særlig vanskeligt vand, har Hydrotech udviklet standardløsninger for højtryksrening ved ca 80 bar med varmt vand samt rensning med f.eks syre.

Hydrotech Skivefilter serie 1700, 2100 og 3100

5 x HSF2110 Hydrotech skivefiltre installerede i 1997

Med flowkapacitet op til 1000 l/s (3600 m3/h) pr. filter og en filteråbning fra 10-800 micron, tilbyder Hydrotech en bred vifte af mikrofiltre.

Hydrotech's patenterede bevægelige højtryks spulesystem sikrer effektiv rensning af filterdugen samt øger filterets levetid - De effektive dyser giver en besparelse på skyllevandet på ca. 20% i forhold til konkurrerende filtre. Højtryks spulesystemet vippes enkelt ud fra filterskiverne, og man har let adgang til servicering af dyserne, som kan udskiftes uden brug af værktøj.

Filtrene etableres fuldautomatiske med egen styretavle.

Hydrotech Skivefilter serie 2200 er nu det mest anvendte

Serieproduktion af Hydrotech HSF2200

Hydrotech 2200-seriens nye plasticskiver giver betydelig lavere vægt og 50% større filterareal pr. stk. sammenlignet med Hydrotech's skivefiltre i rustfri stål.

Hydrotech's patenterede bevægelige højtryks spulesystem benyttes i såvel 2200-serien som i Hydrotech's skivefiltre i rustfrit stål.

Hydrotech Tromlefilter type HDF

Filterfunktionen i Hydrotech tromlefilter

Væsken filtreres gennem den langsomt roterende tromle. Partiklerne udskilles omhyggeligt fra væsken ved hjælp af filterpanelets specielle struktur. De udskilte partikler skylles af filterdugen og udtømmes gennem filterkarret.

Når partiklerne fanges på filterdugens inderside sker der en langsom tilstopning af denne og vandstanden stiger inde i tromlen. Dette aktiverer en niveaumåler, som starter en returskylning af filteret ved hjælp af højtryksdyser som skyller det opsamlede stof fra filteret ind i en opsamlingsrende. Herfra ledes det ud af tromlen ved gravitation.

Returskylningen kræver typisk < 3% af totalflowet - der kan benyttes filtreret vand til skylning. Filtreringen fortsætter uden afbrydelse under returskylningen.

Omhyggelig håndtering af tørstofferne er vigtig for at opnå en høj effektivitet i filtreringen. Hydrotechs filter panelers unikke konstruktion sikrer dette.

Hydrotech's unikke konstruktion og modulopbygning

Det store Hydrotech HDF2010 filter

Hydrotech's unikke filter paneler er enkle at servicere.

Tromlen er opbygget i sektioner, hver med op til 6 filterpaneler, afhængig af diameter, og kan leveres med en filteråbning fra 10-100 micron.

Filterarealet varierer fra 0,35 m2 for HDF501 til 22, 5 m2 for HDF2010og dækker flow fra 2 l/s til 1000 l/s (3600m3/h). Tromlefiltrene findes i alt 23 forskellige størrelser.

Denne modulopbygning gør det nemt at tilpasse filteret til den aktuelle flowkapacitiet og finhed, samt forenkler vedligehold, hvis man har flere filtre af forskellig størrelse.