Hydrotech Trommelfilter

Hydrotech Trommelfilter type HDF

Hydrotech Trommelfilter er et mekanisk og selv-rensende vannfilter, spesielt utviklet for høy ytelse i systemer hvor det er kritisk å unngå partikkel-fragmentering.

Grunnleggende funksjon til Hydrotech Trommelfilter

► Væsken filtreres gjennom periferien av en sakte-roterende trommel. Behjulpet av filterpanelenes spesielle celle-struktur, blir partiklene forsiktig separert fra væskefasen. Separerte partikler skylles av filter-duken, opp i oppsamlings-trau og føres ut.

► Forsiktig behandling av partikler for å forhindre fragmentering er innen mange bruksområder kritisk for å oppnå høy filtrerings-effektivitet. Hydrotechs unike design av filterpanelene gjør dette mulig.

Hydrotechs unike og modulære design

Det store Hydrotech HDF2010

Hydrotechs unike filterpanel forenkler både erstatning og utbytting av filtrenes åpningsstørrelse.

Trommelen er konstruert i seksjoner, hver med opp til 6 paneler, avhengig av diameteren. Filterets overflate-areal, fra 0,35 m2 for HDF501 til 22,5 m2 for HDF2010, dekker hydraulisk kapasitet fra 2 til 1000 l/s (3600 m3/h). Totalt finnes det 23 forskjellige trommelfilter-størrelser.

Dette modulære designet muliggjør vedlikehold og letter tilpasning av filteret til aktuell hydraulisk kapasitet og filtrerings-ytelse.