Hydrotech Drumfilter

Hydrotech Tromlefilter type HDF

Hydrotech tromlefilter er et mekanisk og selvrensende filter med høj effektivitet beregnet for vand, hvor der ønskes en fjernelse af selv meget små partikler.

Filterfunktionen i Hydrotech tromlefilter

Væsken filtreres gennem den langsomt roterende tromle. Partiklerne udskilles omhyggeligt fra væsken ved hjælp af filterpanelets specielle struktur. De udskilte partikler skylles af filterdugen og udtømmes gennem filterkarret.

Når partiklerne fanges på filterdugens inderside sker der en langsom tilstopning af denne og vandstanden stiger inde i tromlen. Dette aktiverer en niveaumåler, som starter en returskylning af filteret ved hjælp af højtryksdyser som skyller det opsamlede stof fra filteret ind i en opsamlingsrende. Herfra ledes det ud af tromlen ved gravitation.

Returskylningen kræver typisk < 3% af totalflowet - der kan benyttes filtreret vand til skylning. Filtreringen fortsætter uden afbrydelse under returskylningen.

Omhyggelig håndtering af tørstofferne er vigtig for at opnå en høj effektivitet i filtreringen. Hydrotechs filter panelers unikke konstruktion sikrer dette.

Hydrotech's unikke konstruktion og modulopbygning

Det store Hydrotech HDF2010 filter

Hydrotech's unikke filter paneler er enkle at servicere.

Tromlen er opbygget i sektioner, hver med op til 6 filterpaneler, afhængig af diameter, og kan leveres med en filteråbning fra 10-100 micron.

Filterarealet varierer fra 0,35 m2 for HDF501 til 22, 5 m2 for HDF2010og dækker flow fra 2 l/s til 1000 l/s (3600m3/h). Tromlefiltrene findes i alt 23 forskellige størrelser.

Denne modulopbygning gør det nemt at tilpasse filteret til den aktuelle flowkapacitiet og finhed, samt forenkler vedligehold, hvis man har flere filtre af forskellig størrelse.