Hydrotech Discfilter

Hydrotech Skivefilter type HSF

Hydrotech Skivefilter er et mekanisk og selvrensende filter som gir et stort filterareal med et minimalt plassbehov. Innen mikrofiltrering er designet er overlegent annen filtrering mht. separasjon av finpartikler og produktgjenvinning.

Grunnleggende funksjon til Hydrotech Skivefilter

► Vannet som skal renses renner med selvfall inn i filter-segmentene fra senter-trommelen. Partiklene fanges på innsiden av filterpanelene montert på begge sider av skive-segmentene.

► Etterhvert som partiklene fanges på innsiden av filtermediet og hindrer vannets gang gjennom skiven, begynner vann-nivået inne i skivene å stige, og utløser en nivåføler som starter rotering av skiven og en tilbakespylings-syklus.

► Spylevann under høyt trykk presser partikler av fra filtermediet og opp i slam-oppsamlingstrau. Tilbakespylings-systemet bruker normalt 0,05-3 % av totalt strømningsvolum og kan benytte det filtrerte vannet. Filtreringen er kontinuerlig og helt uten avbrudd også under tilbakespyling.

Hydrotech Skivefilter i 1700, 2100 og 3100 serien

5 x HSF2110 Hydrotech Skivefilter installert i 1997

Med en hydraulisk kapasitet opp til 1000 l/s (3600 m3/h) per filter og filter-åpning fra 10 til 100 mikron, leverer Hydrotech et bredt spekter av mikrofilter.

Hydrotechs patenterte, bevegelige høyttrykks-dyser for tilbakespyling sikrer effektiv rensing av filtermediet, økt livstid og 20 % reduksjon av spylevann. Dyse-armaturen vippes ut for å lette vedlikehold av dysene, som kan erstattes uten bruk av verktøy.

Filtrene driftes automatisk med vann- og energibesparelser inkludert i automatikken.

Hydrotech Skivefilter 2200 serien er nå det mest anvendte filter

Serieproduksjon av Hydrotech HSF2200

Hydrotech Skivefilter 2200-seriens nye skive-elementer i plastdesign gir betydelig lavere vekt og 50 % større filter-areal per areal sammenlignet med Skivefilter i rustfritt stål.

Hydrotechs patenterte, bevegelige og utvippbare tilbakespylingssystem brukes også i 2200-serien som i serier med rustfritt stål.

Filter-panelene monteres i slisser i skive-segmentene, med et design optimert for rask og enkel service.