Hydrotech Båndfilter

Hydrotech Båndfilter type HBF

Hydrotech Båndfilter er laget for effektiv filtrering og drenering av slam og avløpsvann. Filteret er automatisk, selvrensende og spesielt designet for å gi optimal ytelse i systemer der et høyt innhold av tørrstoff i avvannet slam er nødvendig.

Beltefilter er perfekt for å håndtere høye konsentrasjoner av suspendert stoff som ikke kan behandles av skivefilter eller trommelfilter.

Slam eller avløpsvann blir ført inn til filteret (1) og gjennom filteret ved tyngdekraft (2).

Båndet er designet som et saktegående transportbånd og installert i en tank av rustfritt stål. Når vannet passerer gjennom filteret sørger filtreringsprosessen for en effektiv fjerning av partikler. Disse partiklene dreneres over båndet til et høyt tørrstoff-innhold. Avvannet slam fjernes på toppen av filteret (3) og ført gjennom samletrakt (4) for siste behandlingssteg.

Tilbakespylingssystem: Avvannet slam skrapes av båndet som renses av vann-spylingssystem under høyt trykk (spyle-enhet dratt ut for innsyn).

Båndet blir videre renset av et høyttrykks spylesystem (5) og rejektvannet føres enten tilbake til prosessen eller til videre behandling.

Filteret opereres normalt ved behov, kontrollert av en nivåvippe.