Hydrotech Beltfilter

Hydrotech Båndfiltre type HBF

Hydrotech Båndfiltre er udformet for effektiv filtrering og afvanding af slam og spildevand. Det er et automatisk, selvrensende filter specielt udformet for at give en optimal ydelse i systemer, hvor en høj koncentration af tørstof i det afvandede slam er afgørende.

Båndfiltre filterer effektivt slam og spildevand med høj koncentration af suspenderede stofferfør videre filtrering i trommefilter/skivefilter.

Slamindløbs kammer Filterbånd Afvandet slam Slambeholder Spulesystem Udløb By-pass Indløb Afdræning Udløb for spulevand.

Slam eller spildevand ledes ind i filter 1 og graviteret gennem filterbånd 2.

Båndet er udformet som en langsomt løbende transportør installeret i en rustfri stålbeholder. Når vandet passerer gennem filteret, sikrer filterprocessen en effektiv fjernelse af partikler. Disse partikler drænes på båndet til en høj koncentration af tørstof. Det afvandede slam fjernes i toppen af filter 3 og løber gennem en slam­beholder 4 til endelig behandling.

Båndet renses med et højtryks spulesystem 5 og spulevandet ledes enten retur i systemet eller til yderligere behandling.

Båndfilteret arbejder enten periodisk (efter behov) eller styres af en niveaumåler.