Uzdatnianie wody pitnej

Seria 3000 Hydrex™- uzdatnianie wody pitnej

Hydrex™ oferuje preparaty chemiczne serii 3000 stosowane do:

  • Uzdatniania wody pitnej
  • Uzdatniania wody sanitarnej ciepłej

Hydrex™ serii 3000 obejmuje następujące chemikalia do uzdatniania wody pitnej:

  • Inhibitory korozji
  • Inhibitory kamienia
  • Kontrola zapachu
  • Koagulanty
  • Polimery