Ochrona systemów odwróconej osmozy

Seria 4000 Hydrex™- ochrona systemów odwróconej osmozy

Seria Hydrex 4000 jest przeznaczona do procesów membranowych. Zapewnia membranom ochronę przed kamieniem i zanieczyszczeniami organicznymi oraz pomaga wydłużyć czas ich skutecznego działania.

  • Dechloracja wstępna membran
  • Dezynfekcja powierzchni (substancje organiczne, itp.)
  • Czyszczenie membran (z siarczanów, węglanów, tlenków metali, itp.)

Hydrex™ serii 4000 obejmuje chemikalia do ochrony membran:

  • Inhibitory osadów
  • Biocydy
  • Środki czyszczące CIP
  • Środki dechlorujące
  • Środki zabezpieczające